Моніторинг

В цьому розділі ви бачите актуальний стан імплементації положень кожного блоку відповідного Розділу Конвенції. В них розміщена детальна інформація про стан імплементації положень в законодавство та їх реалізації на практиці. Виокремлено позитивні та негативні практики. Також Ви можете знайти актуальні новини по кожній із тем.

Глава II. Превентивні заходи

Друга глава Конвенції присвячена превентивним заходам, які мають створювати та розвивати Держави-учасниці для недопущення будь-яких проявів корупції з самого початку. Глава охоплює різні сфери в яких надаються загальні вимоги до механізмів, що будуть створюватись. Вона є дороговказом для країн, які будують та розвивають систему протидії корупції.
Громадська оцінка
Державна оцінка
Рівень імплементації в законодавстві
Рівень імплементації в законодавстві
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 5
Кожна Держава має проводити ефективну політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства. Держава прагне встановлювати та заохочує ефективні практики, спрямовані на запобігання корупції. Держава прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею.
Політика й практика протидії корупції
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава має проводити ефективну політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства. Держава прагне встановлювати та заохочує ефективні практики, спрямовані на запобігання корупції. Держава прагне періодично проводити оцінку відповідних правових інструментів й адміністративних заходів з метою визначення їхньої адекватності з точки зору запобігання корупції та боротьби з нею.
Політика й практика протидії корупції
Стаття 5
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 6
Кожна Держава-учасниця забезпечує наявність органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції. Кожна Держава-учасниця забезпечує відповідному органу або органам необхідну незалежність з метою надання такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу.
Орган або органи із запобігання корупції
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 6
Кожна Держава-учасниця забезпечує наявність органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції. Кожна Держава-учасниця забезпечує відповідному органу або органам необхідну незалежність з метою надання такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу.
Орган або органи із запобігання корупції
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 7.1
Кожна Держава-учасниця прагне, створювати, підтримувати такі системи приймання на роботу, набору, проходження служби, просування по службі та виходу у відставку державних службовців, які ґрунтуються на принципах ефективності й прозорості й на таких об'єктивних критеріях, як бездоганність роботи, справедливість і здібності.
Працевлаштування на публічну службу
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава-учасниця прагне, створювати, підтримувати такі системи приймання на роботу, набору, проходження служби, просування по службі та виходу у відставку державних службовців, які ґрунтуються на принципах ефективності й прозорості й на таких об'єктивних критеріях, як бездоганність роботи, справедливість і здібності.
Працевлаштування на публічну службу
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 7.3
Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість прийняття належних нормативно-правових актів й вжиття відповідних адміністративних заходів з метою посилення прозорості у фінансуванні кандидатів на виборні державні посади та, у належних випадках, у фінансуванні політичних партій.
Політичні фінанси
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 7.3
Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість прийняття належних нормативно-правових актів й вжиття відповідних адміністративних заходів з метою посилення прозорості у фінансуванні кандидатів на виборні державні посади та, у належних випадках, у фінансуванні політичних партій.
Політичні фінанси
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Статті 7.4, 8.1, 8.5
Кожна Держава-учасниця прагне створювати, підтримувати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів. З метою боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця заохочує, inter alia, непідкупність, чесність і відповідальність своїх державних посадових осіб. Кожна Держава-учасниця прагне запроваджувати заходи й системи, які зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації.
Конфлікт інтересів та декларування
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава-учасниця прагне створювати, підтримувати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів. З метою боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця заохочує, inter alia, непідкупність, чесність і відповідальність своїх державних посадових осіб. Кожна Держава-учасниця прагне запроваджувати заходи й системи, які зобов'язують державних посадових осіб надавати відповідним органам декларації.
Конфлікт інтересів та декларування
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Статті 8.4 та 13.2
Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість запровадження заходів і систем, які сприяють тому, щоб державні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій. Кожна Держава-учасниця вживає заходів для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції були відомі населенню, і забезпечує доступ до таких органів для надання їм повідомлень, у тому числі анонімно.
Механізми повідомлення та захист викривачів
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава-учасниця також розглядає можливість запровадження заходів і систем, які сприяють тому, щоб державні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій. Кожна Держава-учасниця вживає заходів для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції були відомі населенню, і забезпечує доступ до таких органів для надання їм повідомлень, у тому числі анонімно.
Механізми повідомлення та захист викривачів
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 9.1
Кожна Держава-учасниця вживає необхідних заходів для створення належних систем закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними, inter alia, щодо запобігання корупції.
Публічні закупівлі
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 9.1
Кожна Держава-учасниця вживає необхідних заходів для створення належних систем закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень і є ефективними, inter alia, щодо запобігання корупції.
Публічні закупівлі
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Статті 9.2 та 9.3
Кожна Держава-учасниця вживає, належних заходів для сприяння прозорості й звітності в управлінні державними фінансами. Такі заходи охоплюють, inter alia, процедури затвердження національного бюджету, своєчасне подання звітів про прибутки та видатки тощо. Кожна Держава-учасниця вживає таких цивільно-правових та адміністративних заходів, які можуть бути необхідними, з метою забезпечення збереження бухгалтерських книг, записів, фінансових відомостей або іншої документації, яка стосується державних видатків й прибутків.
Управління публічними фінансами
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава-учасниця вживає, належних заходів для сприяння прозорості й звітності в управлінні державними фінансами. Такі заходи охоплюють, inter alia, процедури затвердження національного бюджету, своєчасне подання звітів про прибутки та видатки тощо. Кожна Держава-учасниця вживає таких цивільно-правових та адміністративних заходів, які можуть бути необхідними, з метою забезпечення збереження бухгалтерських книг, записів, фінансових відомостей або іншої документації, яка стосується державних видатків й прибутків.
Управління публічними фінансами
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Статті 10 та 13.1
З урахуванням необхідності боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця вживає, таких заходів, які можуть бути необхідними для посилення прозорості в її державному управлінні, у тому числі стосовно її організації, функціонування та, у належних випадках, процесів прийняття рішень. Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів для сприяння активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі з нею.
Доступ до інформації та участь суспільства
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
З урахуванням необхідності боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця вживає, таких заходів, які можуть бути необхідними для посилення прозорості в її державному управлінні, у тому числі стосовно її організації, функціонування та, у належних випадках, процесів прийняття рішень. Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів для сприяння активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі з нею.
Доступ до інформації та участь суспільства
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 11.1
Ураховуючи незалежність судової влади та її вирішальну роль в боротьбі з корупцією кожна Держава-учасниця, відповідно до основоположних принципів своєї правової системи й без шкоди для незалежності судових органів, вживає заходів стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників судової влади та запобігання будь-якій можливості для корупції серед них. Такі заходи можуть включати правила, що стосуються поведінки представників судової влади.
Суди
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Ураховуючи незалежність судової влади та її вирішальну роль в боротьбі з корупцією кожна Держава-учасниця, відповідно до основоположних принципів своєї правової системи й без шкоди для незалежності судових органів, вживає заходів стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників судової влади та запобігання будь-якій можливості для корупції серед них. Такі заходи можуть включати правила, що стосуються поведінки представників судової влади.
Суди
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 11.2
Заходи, стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників органів прокуратури можуть запроваджуватись і застосовуватись в тих Державах-учасницях, в яких вони не входять до складу системи органів судової влади, але користуються такою самою незалежністю, як і судові органи.
Прокуратура
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 11.2
Заходи, стосовно зміцнення чесності й непідкупності представників органів прокуратури можуть запроваджуватись і застосовуватись в тих Державах-учасницях, в яких вони не входять до складу системи органів судової влади, але користуються такою самою незалежністю, як і судові органи.
Прокуратура
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 12
Кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, встановлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за невжиття таких заходів.
Прозорість приватного сектору
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Кожна Держава-учасниця вживає заходів, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, спрямованих на запобігання корупції в приватному секторі, посилення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту в приватному секторі та, у належних випадках, встановлення ефективних, відповідних і таких, що стримують, цивільно-правових, адміністративних або кримінальних санкцій за невжиття таких заходів.
Прозорість приватного сектору
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
Стаття 14
б) забезпечує здатність адміністративних, регулятивних, правоохоронних та інших органів, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному та міжнародних рівнях.
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є особливо вразливими стосовно відмивання коштів,
Кожна Держава-учасниця:
Заходи щодо недопущення відмивання коштів
Рівень імплементації на практиці
Рівень імплементації в законодавстві
б) забезпечує здатність адміністративних, регулятивних, правоохоронних та інших органів, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів здійснювати співробітництво й обмін інформацією на національному та міжнародних рівнях.
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання й нагляду за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, у тому числі фізичних або юридичних осіб, які надають офіційні або неофіційні послуги у зв'язку з переказом коштів або цінностей, а також, у належних випадках, інших органів, які є особливо вразливими стосовно відмивання коштів,
Кожна Держава-учасниця:
Заходи щодо недопущення відмивання коштів
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Громадський звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020