Стаття 11.2. КООНПК
Прокуратура

Опис статті:
Заходи, аналогічні тим, яких уживають згідно з пунктом 1 цієї статті, можуть запроваджуватись і застосовуватись в органах прокуратури в тих Державах-учасницях, в яких вони не входять до складу системи органів судової влади, але користуються такою самою незалежністю, як і судові органи.
11.2.Державна оцінка
Громадська оцінка
Українське законодавство щодо забезпечення незалежності прокурорів та протидії корупції в прокуратурі лише частково відповідає вимогам КООНПК. Встановлена в законі організаційна структура органів прокуратури не дозволяє забезпечити незалежність прокурорів.
Виконання законодавчих вимог є на низькому рівні. Нещодавно проведена реформа прокуратури не показала ефективних результатів. Багато звільнених прокурорів поновилися на посадах. Великим викликом для незалежності прокуратури є чітка ієрархія. Прокурори вищого рівня мають безліч способів впливати на прокурорів нижчого рівня. Посада Генерального прокурора через недостатні гарантії при його обранні та звільнення є надмірно політизованою та контрольованою. Діяльність окремих органів всередині прокуратури дозволяє Генеральному прокурору впливати на будь-якого іншого прокурора.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Скасовано преміювання прокурорів, що фактично позбавило керівництво прокуратури одного з важелів впливу на своїх підлеглих.
Спроба проведення реформи в прокуратурі та судах шляхом запровадження обов’язкового оцінювання доброчесності та професійності прокурорів і суддів.
В органах прокуратури зберігається чітка ієрархія. Це зумовлює залежність підлеглих від свого керівництва. Для здійснення впливу на прокурорів у керівництва є достатньо важелів впливу.
Генеральний прокурор є надмірно заполітизованою фігурою. Він є залежним від Президента та парламенту, оскільки звільняється та призначається на посаду з політичної волі цих суб’єктів.
Атестація прокурорів не дозволила повною мірою очистити орган від недоброчесних працівників. Багато звільнених прокурорів було поновлено на посаді, їм виплачуються великі компенсації за час звільнення.
Діяльність Генеральної інспекції є залежною від Генерального прокурора. Через цей орган Генеральний прокурор може тиснути на будь-якого прокурора шляхом проведення службових розслідувань та притягнення до дисциплінарної відповідальності. Є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність кадрових комісій з розгляду дисциплінарних справ також була залежною від Генерального прокурора.

Надзвичайно довгий процес обрання голови САП. Були спроби вплинути на результати конкурсу.
Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
Ваші пропозиції
У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020