Стаття 53, 54 та 56.
Заходи щодо стягнення майна та інструменти конфіскації

Опис статті 53:
Кожна Держава-учасниця, відповідно до свого внутрішнього права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити іншій Державі-учасниці подавати до своїх судів цивільні позови про встановлення правової підстави або права власності на майно, придбане в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією;
b) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм судам засуджувати тих осіб, які вчинили злочини, визначені цією Конвенцією, до виплати компенсації або відшкодування збитків іншій Державі-учасниці, якій було завдано шкоди в результаті таких злочинів; та
c) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм судам або компетентним органам, під час винесення рішень про конфіскацію, визнавати вимоги іншої Держави-учасниці як законного власника майна, придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією.
Опис статті 54 (ч.1):
Опис статті 56:
Кожна Держава-учасниця з метою надання взаємної правової допомоги відповідно до статті 55 цієї Конвенції щодо майна, придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією, або використаного під час вчинення злочинів, відповідно до свого внутрішнього права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам виконувати постанови про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці;
b) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам, у межах їхньої юрисдикції, виносити постанови про конфіскацію майна іноземного походження шляхом винесення судового рішення у справах за злочинами про відмивання грошових коштів або такими іншими злочинами, які можуть підпадати під її юрисдикцію, або шляхом використання інших процедур, дозволених її внутрішнім правом; та
c) розглядає питання про вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб створити можливість для конфіскації такого майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження у справах, якщо злочинець не може бути підданий переслідуванню з причини смерті, переховування або відсутності чи в інших відповідних випадках.
Без шкоди для свого внутрішнього права кожна Держава-учасниця докладає зусиль для вжиття заходів, які дозволяють їй пересилати, без шкоди для її власного розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, інформацію про доходи від злочинів, визначені такими відповідно до цієї Конвенції, іншій Державі-учасниці без попереднього запиту, якщо вона вважає, що розкриття такої інформації може сприяти Державі-учасниці, що одержує її, у порушенні або проведенні розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду або може привести до надіслання цією Державою-учасницею запиту на підставі цієї глави Конвенції.
Державна оцінка
Громадська оцінка
Україна передбачила можливість конфіскації майна та активів, отриманих від злочинів, відповідно до Конвенції ООН проти корупції. Запроваджено спеціальну конфіскацію та конфіскацію без винесення обвинувального вироку (NCBF). Застосовується підхід визнання та виконання іноземного судового рішення та іноземного запиту про міжнародну правову допомогу з питань конфіскації.

Відсутня усталена практика застосування механізмів спеціальної та цивільної конфіскації. Що стосується цивільної конфіскації, то це пов'язано, зокрема, з відсутністю обов'язку подавати електронні декларації. Рішення іноземних судів виконуються, але таких випадків небагато. Україна також не домагається виконання своїх рішень за кордоном. Практика повернення конфіскованих в Україні активів за кордон відсутня.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Визначення законодавчої можливості співпраці між Україною та іноземними державами у питаннях повернення активів.
Закріплення та застосування механізму NCBF в національному законодавстві.
Відсутність усталеної практики застосування норм щодо повернення активів з-за кордону за діючими механізмами в Україні.

Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
  Ваші пропозиції
  У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
  Підписатись на оновлення
  Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
  Громадські звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  Державні звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020