Стаття 51, 54, 55, 56 та 59.
Міжнародна співпраця з метою конфіскації

Опис статті 51:
Повернення активів відповідно до цієї глави є основоположним принципом цієї Конвенції, і Держави-учасниці мають з цією метою якнайширше співпрацювати одна з одною й надавати одна одній допомогу.
Опис статті 54 (ч.1):
Опис статті 59:
Опис статті 55 (ч.1):
Опис статті 56:
Кожна Держава-учасниця з метою надання взаємної правової допомоги відповідно до статті 55 цієї Конвенції щодо майна, придбаного в результаті вчинення будь-якого зі злочинів, визначених цією Конвенцією, або використаного під час вчинення злочинів, відповідно до свого внутрішнього права:
a) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам виконувати постанови про конфіскацію, винесені судами іншої Держави-учасниці;
b) вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб дозволити своїм компетентним органам, у межах їхньої юрисдикції, виносити постанови про конфіскацію майна іноземного походження шляхом винесення судового рішення у справах за злочинами про відмивання грошових коштів або такими іншими злочинами, які можуть підпадати під її юрисдикцію, або шляхом використання інших процедур, дозволених її внутрішнім правом; та
c) розглядає питання про вжиття таких заходів, які можуть бути необхідними, щоб створити можливість для конфіскації такого майна без винесення вироку в рамках кримінального провадження у справах, якщо злочинець не може бути підданий переслідуванню з причини смерті, переховування або відсутності чи в інших відповідних випадках.
Держава-учасниця, яка одержала від іншої Держави-учасниці, під юрисдикцію якої підпадає будь-який злочин, визначений цією Конвенцією, прохання про конфіскацію, зазначене у частині 1 статті 31 цієї Конвенції, доходів, здобутих злочинним шляхом, майна, знаряддя або інших засобів вчинення злочинів, що знаходяться на її території, у максимальному обсязі, можливому в рамках її внутрішньої правової системи:
a) надсилає цей запит своїм компетентним органам з метою винесення постанови про конфіскацію та, у випадку винесення такої постанови, виконує її; або
b) надсилає своїм компетентним органам постанову про конфіскацію, винесену судом на території запитуючої Держави-учасниці, відповідно до частини 1 статті 31 та пункту "a" частини 1 статті 54 цієї Конвенції, з метою її виконання в обсязі, зазначеному в запиті, і в тій мірі, в якій вона стосується доходів, здобутих злочинним шляхом, майна, обладнання або інших засобів вчинення злочинів, зазначених у частині 1 статті 31, які знаходяться на території запитуваної Держави-учасниці.
Без шкоди для свого внутрішнього права кожна Держава-учасниця докладає зусиль для вжиття заходів, які дозволяють їй пересилати, без шкоди для її власного розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду, інформацію про доходи від злочинів, визначені такими відповідно до цієї Конвенції, іншій Державі-учасниці без попереднього запиту, якщо вона вважає, що розкриття такої інформації може сприяти Державі-учасниці, що одержує її, у порушенні або проведенні розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду або може привести до надіслання цією Державою-учасницею запиту на підставі цієї глави Конвенції.
Держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх чи багатосторонніх договорів або досягнення домовленостей для підвищення ефективності міжнародного співробітництва, здійснюваного відповідно до цієї глави Конвенції.
Державна оцінка
Громадська оцінка
Національне законодавство у сфері міжнародного співробітництва відповідає вимогам Конвенції ООН проти корупції. Міжнародне співробітництво у сфері повернення активів ґрунтується на засадах взаємності. Воно передбачає можливість направлення та виконання запитів про міжнародну правову допомогу, укладення багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів у цій сфері.

Міжнародне співробітництво здійснюється шляхом обміну міжнародними запитами про правову допомогу через уповноважені органи. АРМА активно співпрацює з іноземними державами у сфері розшуку активів та бере участь у міжнародних розслідуваннях. У процесі співпраці сторони переважно керуються нормами двосторонніх угод.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Налагоджена співпраця АРМА з іноземними юрисдикціями та міжнародними організаціями у сфері повернення активів.
Використання захищених каналів зв’язку, зокрема мережі Егмонт, гарантує безпеку обміну конфіденційною інформацією між країнами.
Більшість договорів про взаємну правову допомогу потребують оновлення у відповідності з новими викликами у сфері повернення активів.
Складність використання механізму спеціального співробітництва поза межами кримінальних проваджень.
Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
  Ваші пропозиції
  У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
  Підписатись на оновлення
  Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
  Громадські звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  Державні звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020