Стаття 8.4, 13.2. КООНПК
Механізми повідомлення та захист викривачів

Опис статті:
Кожна Держава-учасниця також розглядає, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, можливість запровадження заходів і систем, які сприяють тому, щоб державні посадові особи повідомляли відповідним органам про корупційні діяння, про які їм стало відомо під час виконання ними своїх функцій.

Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів для забезпечення того, щоб відповідні органи з протидії корупції, про які йдеться в цій Конвенції, були відомі населенню, і забезпечує доступ до таких органів для надання їм повідомлень, у тому числі анонімно, про будь-які випадки, які можуть розглядатись як злочин відповідно до цієї Конвенції.
8.4.


13.2.Державна оцінка
Громадська оцінка
Україна в цілому імплементувала вимоги КООНПК щодо механізмів повідомлення та захисту викривачів у національне законодавство. Певний дефіцит законодавчого регулювання існує щодо визначення вимог до каналів повідомлення про корупцію, способів повідомлення специфічної інформації та окремих гарантій захисту викривачів.
У свою чергу, законодавство не завжди реалізується вдало. Попри те, що на практиці існує достатньо каналів для повідомлення про корупцію, недостатність гарантій анонімності, конфіденційності та можливості повідомлення специфічної інформації не сприяють їх активному використанню. Незважаючи на відчутний брак кадрових ресурсів, роботу органу, який покликаний забезпечувати захист викривачів (НАЗК) можна оцінити позитивно. Проте наявні у НАЗК інструменти захисту викривачів не є повністю ефективними, зокрема через численні можливості уникнути відповідальності приписи органу не виконуються на практиці. Така практика, разом із численними порушеннями гарантій захисту та поодинокими проблемами законодавства є суттєвими викликами для ефективного захисту викривачів корупції.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Створення Єдиного порталу повідомлень викривачів забезпечить належну конфіденційність та анонімність повідомлень, а також дозволить зекономити кошти бюджету.
Можливості для повідомлення про корупцію забезпечені на достатньому рівні. Кожен може обрати спосіб та канали повідомлення.
НАЗК активно використовує наявні інструменти для захисту викривачів. Роботу органу у цьому напрямку можна оцінити досить високо. Методологічна підтримка викривачів та поширення інформації про важливість викриття корупції здійснюється НАЗК на хорошому рівні.
Державні органи лише частково виконали вимоги щодо створення належних умов для повідомлення про корупцію. Окремі правоохоронні органи не виконують вимоги щодо створення регулярних каналів повідомлення.
Існують перешкоди щодо повідомлення про корупцію пов’язану із державною таємницею. Гарантії анонімності та конфіденційності повідомлень не виконуються на практиці. Через новизну інституту викривачів виникають певні специфічні проблеми при повідомленні про корупцію.
Інструменти для захисту викривачів не завжди працюють ефективно. У зв’язку з відсутністю настання відповідальності виконання припису НАЗК залежить виключно від волі особи, щодо якої він був винесений.Відсутність концентрації органів внутрішнього та зовнішнього контролю на ефективності використання бюджетних коштів.
Через новизну інституту викривачів на практиці виникають певні проблеми, які перешкоджають викривачам у реалізації їхніх прав на отримання належного захисту.
Недостатність ресурсів НАЗК зменшує ефективність органу у сфері захисту викривачів. Дискредитація викривачів самим НАЗК негативно впливає на їхню репутацію та створює додатковий тиск на них.
Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
Ваші пропозиції
У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020