Стаття 52 та 58.
Запобігання відмиванню коштів

Опис статті 52 (частина 1):
Без шкоди для положень статті 14 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними, відповідно до її внутрішнього права, щоб вимагати від фінансових установ, на які поширюється її юрисдикція, перевіряти особу клієнтів, вживати обґрунтованих заходів для встановлення особи власників-бенефіціарів коштів, депонованих у великому розмірі, і вживати більш жорстких заходів контролю щодо рахунків, які намагаються відкрити або які відкриті особами, які мають або мали значні державні повноваження, членами їхніх сімей і тісно пов'язаними з ними партнерами або від імені будь-яких перерахованих вище осіб. Такі більш жорсткі заходи контролю обґрунтовано покликані виявляти підозрілі операції з метою надання інформації про них компетентним органам, і вони не повинні тлумачитись як такі, що перешкоджають або забороняють фінансовим установам вести справи з будь-яким законним клієнтом.
Опис статті 58:
Держави-учасниці співробітничають одна з одною з метою запобігання і боротьби з переказуванням доходів здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією, а також сприяння використанню шляхів і способів вилучення таких доходів і з цією метою розглядають питання про створення підрозділу для збирання оперативної фінансової інформації, який нестиме відповідальність за отримання, аналіз та надіслання компетентним органам повідомлень про підозрілі фінансові операції.
Державна оцінка
Громадська оцінка
Українське законодавство всебічно регулює питання боротьби з відмиванням грошей відповідно до статей 52 і 58 Конвенції ООН проти корупції. Запроваджено спеціалізовану термінологію, процедури та правила, а також створено національні підрозділи фінансової розвідки (ПФР).

Фінансові установи здійснюють ідентифікацію та верифікацію клієнтів відповідно до законодавства. Залишаються проблеми з оновленням даних про кінцевих бенефіціарних власників у національному реєстрі. Існує заборона на роботу з банками-оболонками, триває процес приведення статусу політично значущих осіб (PEP) у відповідність до міжнародних стандартів, який має враховувати існуючу в Україні практику. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іноземними ПФР є достатньо налагодженим.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Запровадження «Електронного кабінету системи фінансового моніторингу», що забезпечує синхронізований обмін та обробку інформації між СПФМ та СДФМ.
Налагоджена міжнародна співпраця між державними органами України та відповідними іноземними партнерами.

Можливість дистанційної верифікації клієнта за допомогою декількох сервісів.

Відтермінування оновлення інформації про КБВ через воєнний стан.
Прийняття змін Верховною Радою України щодо статусу ПЗО, що знижують відповідність рекомендаціям FATF.
Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
  Ваші пропозиції
  У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
  Підписатись на оновлення
  Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
  Громадські звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  Державні звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020