Стаття 9.2, 9.3. КООНПК
Управління публічними фінансами

Опис статті:
Кожна Держава-учасниця вживає, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, належних заходів для сприяння прозорості й звітності в управлінні державними фінансами. Такі заходи охоплюють, inter alia:
a) процедури затвердження національного бюджету;
b) своєчасне подання звітів про прибутки та видатки;
c) систему стандартів бухгалтерського обліку й аудиту й пов'язаного з цим наглядом;
d) ефективні й дієві системи управління ризиками та внутрішнього контролю; та
e) у належних випадках, коригування під час недотримання вимог, установлених у цьому пункті.

Кожна Держава-учасниця вживає таких цивільно-правових та адміністративних заходів, які можуть бути необхідними, згідно з основоположними принципами її внутрішнього права, з метою забезпечення збереження бухгалтерських книг, записів, фінансових відомостей або іншої документації, яка стосується державних видатків й прибутків, і запобігти фальсифікації такої документації.
2.


3.Державна оцінка
Громадська оцінка
Україна повністю імплементувала положення пунктів 2 та 3 статті 9 КООНПК у національне законодавство. Закріплений механізм прийняття державного бюджету є чітким та прозорим із можливістю контролю за його виконанням. Водночас, можливість зміни бюджетних показників між І і ІІ читанням та внесення змін протягом бюджетного періоду негативно впливає на стабільність бюджетної системи в Україні. Громадськість має можливість брати участь у процесі формування бюджету та здійснювати контроль за його виконанням. Уповноважені державні органи, своєю чергою, також доволі якісно контролюють виконання бюджету, однак необхідно підсилювати їх функціональну спроможність та концентрацію на ефективності використання бюджетних коштів. Захист інформації про бюджет здійснюється на високому рівні.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Запровадження Бюджетної декларації для планування бюджету.
Відкритість процесу подання поправок та пропозицій до бюджету.
Інформація про облік бюджетних коштів та зовнішній контроль державного бюджету є публічною.
Функціонування електронної системи подання звітності та належний рівень захисту інформації про бюджет
Функціонування веб-порталу використання публічних коштів.
Подолання негативного досвіду затримки з прийняттям закону “Про Державний бюджет”.
Мінімальний вплив воєнного стану на прозорість процесів у сфері.
Подання великої кількості поправок до бюджету між І і ІІ читанням без належного їх обґрунтування та можливість суттєвої зміни показників бюджету у ВРУ.
Неактивні процеси подання звітів про виконання бюджетних програм органами-розпорядниками.
Помічені випадки порушення вимог щодо функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту та покладання на них завдань, не пов’язаних зі здійсненням внутрішнього аудиту
Результати державного звіду щодо імплементації Розділу буде оприлюднено згодом

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
  Ваші пропозиції
  У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
  Підписатись на оновлення
  Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
  Громадські звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  Державні звіти
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020
  08.11.2020
  Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
  08.11.2020