Стаття 7.1.
Працевлаштування на публічну службу

Опис статті:
Кожна Держава-учасниця прагне, в належних випадках і згідно з основоположними принципами своєї правової системи, створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи приймання на роботу, набору, проходження служби, просування по службі та виходу у відставку державних службовців і, в належних випадках, інших державних посадових осіб, які не обираються, які:

a) ґрунтуються на принципах ефективності й прозорості й на таких об'єктивних критеріях, як бездоганність роботи, справедливість і здібності;

b) включають належні процедури підбору й підготовки кадрів для заняття державних посад, які вважаються особливо вразливими з точки зору корупції, і ротації, у належних випадках, таких кадрів на таких посадах;

c) сприяють виплаті належної винагороди й установленню справедливих окладів з урахуванням економічного розвитку Держави-учасниці;

d) сприяють здійсненню освітніх і навчальних програм, з метою забезпечення того, що ці особи задовольняють вимоги стосовно правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій, а також забезпечують їм спеціалізовану й належну підготовку, щоб поглибити усвідомлення ними ризиків, які пов'язані з корупцією та стосуються виконання ними своїх функцій. Такі програми можуть містити посилання на кодекси або стандарти поведінки у відповідних галузях.
Державна оцінка
Громадська оцінка
Можна стверджувати, що Україна повністю імплементувала стандарти статті 7.1 КООНПК у своє законодавство. Проте як і у інших випадках виконання закону залишається на недостатньо високому рівні. Зокрема, у часи пандемії COVID-19 конкурсні процедури були довгий час відсутні, що дозволило призначати осіб на державні посади без перевірки їхньої професійності та доброчесності. У свою чергу, окремі конкурси на найвищі посади були проведені з порушенням законодавства. Негативним аспектом публічної служби є також низька ефективність механізму підвищення кваліфікації державних службовців. Позитивно слід відзначити зусилля органу з питань державної служби (НАДС), який розпочав реформу оплати праці державних службовців та планує провести її за наступні три роки.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Проведення відкритих конкурсів на посади державної служби.
Існування окремого органу для проведення конкурсу для вищих категорій посад державної служби.
Проведення частини конкурсів за участі міжнародних експертів та громадськості (що залучаються до конкурсних комісій).
Проведення аудіо та відео фіксації та розміщення відео з проведення конкурсів у відкритому доступі.
Запуск процесу реформування заробітної плати.
Відсутність конкурсів в період пандемії COVID-19.
Частота внесення змін до профільного закону, що призводить до недотримання принципу стабільності законодавства.
Проведення конкурсів після завершення карантину, в яких на конкурс йдуть працівники, що працювали вже в державному органі та абсолютно нові працівники.
Відсутність доступної системи оскарження конкурсів.
Багато конкурсів на важливі державні посади не проводяться, оскільки є призначуваними.
Недостатність якісної системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.
Непрозорість та розриви між категоріями у системі оплати праці на державній службі.
Можливість призначення на посаду потрібних осіб навіть при публічному конкурсі.
Відсутність залежності між продуктивністю та оплатою праці державних службовців.
Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
Ваші пропозиції
У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020