Стаття 6.
Орган або органи із запобігання та протидії корупції

Опис статті:
Кожна Держава-учасниця забезпечує, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, наявність органу або, у належних випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як:

а) проведення політики, згаданої в статті 5 цієї Конвенції, і, у належних випадках, здійснення нагляду та координації реалізації такої політики;

b) розширення та поширення знань з питань запобігання корупції.

Кожна Держава-учасниця забезпечує органу або органам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, необхідну незалежність, згідно з основоположними принципами своєї правової системи, з метою надання такому органу або органам можливості виконувати свої функції ефективно й в умовах свободи від будь-якого неналежного впливу. Слід забезпечити необхідні матеріальні ресурси та спеціалізований персонал, а також таку підготовку персоналу, яка може бути потрібна для виконання покладених на нього функцій.

Кожна Держава-учасниця повідомляє Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй назву та адресу органу або органів, які можуть сприяти іншим Державам-учасницям у розробці й вжитті конкретних заходів щодо недопущення корупції.
1.
2.3.
1.
2.3.
1.2.

3.
1.
2.


3.
1.2.
3.
Державна оцінка
Громадська оцінка
Орган із запобігання корупції (НАЗК) нещодавно було «перезавантажено». Зокрема змінилася його організаційна структура та керівництво. Це дозволило забезпечити достатній рівень незалежності органу. Водночас найбільшими проблемами є кадровий дефіцит та спроби тиску на орган зі сторони влади.
Прозорість НАЗК та контроль за його діяльністю можна оцінити позитивно. Інформація щодо діяльності органу є у відкритому доступі та завжди залишається актуальною, а громадськість має достатньо можливостей для здійснення контролю за його діяльністю. Попри це, певна інформація є необґрунтовано закритою, а механізми внутрішнього контролю не є достатньо ефективними.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Обрання Голови НАЗК здійснювалося прозоро та відкрито. Конкурс не супроводжувався корупційними чи політичними скандалами. Переможець був обраний на основі об’єктивних критеріїв.
Фінансове забезпечення НАЗК є достатнім для здійснення його повноважень. Заробітні плати працівників НАЗК є на високому рівні.
Добір працівників НАЗК шляхом конкурсу здійснюється на високому рівні. Участь громадськості у конкурсних комісіях забезпечує достатній рівень контролю за їх проведенням.
“Перезавантажене” проявляє значно більше незалежності ніж попередній склад органу. Не можна говорити про заангажованість та заполітизованість “перезавантаженого” НАЗК.
НАЗК здійснює свою діяльність прозоро та відкрито. Звіти НАЗК та офіційний веб-сайт органу містять вичерпну інформацію про його діяльність. Інформація постійно оновлюється та є актуальною.
Контроль за діяльністю НАЗК здійснюється на належному рівні. Громадська Рада при НАЗК ефективно здійснює функцію громадського контролю.
Попереднє керівництво НАЗК було звільнено у спосіб не передбачений законом та із порушенням гарантій їх незалежності. Чинні гарантії незалежності НАЗК намагалися звузити шляхом внесення законодавчих змін.
Для фінансування великих проєктів (таких як реєстри) доводиться залучати донорську підтримку.
В НАЗК відчутний дефіцит кадрів, існує гостра потреба у створені регіональних відділень органу.
Добір працівників НАЗК шляхом переведення із інших органі дозволяє обійти конкурсну процедуру, що не забезпечує достатнього контролю за доброчесністю кандидатів. Конкурсний відбір не передбачає обов’язкового тестування загальних здібностей кандидатів.
Існували спроби втрутитися в незалежність НАЗК. Найбільші ризики для незалежності НАЗК створювалися Парламентом та судами. Рішення Конституційного суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року значною мірою вплинув на ефективність та незалежність НАЗК.
НАЗК не публікує проєкти НПА перед їх затвердженням для громадського обговорення. Недоступними залишаються певні чинні НПА органу.
Підрозділ внутрішнього контролю НАЗК не показує достатньої ефективності. Його повноваження виходять за межі закону, а організаційна структура є невдалою.
Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
Ваші пропозиції
У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020