Стаття 10, 13.1. КООНПК
Доступ до інформації та участь суспільства

Опис статті:

Державна звітність
З урахуванням необхідності боротьби з корупцією кожна Держава-учасниця вживає, згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, таких заходів, які можуть бути необхідними для посилення прозорості в її державному управлінні, у тому числі стосовно її організації, функціонування та, у належних випадках, процесів прийняття рішень. Такі заходи можуть включати, inter alia, таке:
a) прийняття процедур або правил, які дозволяють членам суспільства отримувати, у належних випадках, інформацію про організацію, функціонування та процеси прийняття рішень у державному управлінні та, з належною увагою до захисту приватного життя й даних особистого характеру, про рішення та нормативно-правові акти, що стосуються членів суспільства;
b) спрощення адміністративних процедур, у належних випадках, для полегшення доступу громадськості до компетентних органів, які приймають рішення; та
c) опублікування інформації, яка може включати періодичні звіти про ризики корупції в державному управлінні.
Кожна Держава-учасниця вживає належних заходів, у межах своїх можливостей і згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, для сприяння активній участі окремих осіб і груп за межами державного сектора, таких як громадянське суспільство, неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад, у запобіганні корупції й боротьбі з нею та для поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і небезпечного характеру корупції, а також загроз, що створюються нею. Цю участь слід зміцнювати за допомогою таких заходів, як:
a) посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів прийняття рішень;
b) забезпечення для населення ефективного доступу до інформації;
c) проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм
державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах й університетах;
d) повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, опублікування та поширення інформації про корупцію. Можуть установлюватися певні обмеження цієї свободи, але тільки такі обмеження, які передбачені законом і є необхідними:
i) для поваги прав або репутації інших осіб;
ii) для захисту національної безпеки, або публічного порядку, або охорони здоров'я чи моральності населення.

10.


13.1.

Державна оцінка
Громадська оцінка
Україна повністю імплементувала в своє законодавство положення статей 10 і 13 Конвенції ООН проти корупції в частині прозорості публічного сектору, а також залучення громадян та їх груп до напрацювання рішень з боку влади. Запроваджені необхідні правові інструменти та механізми, що гарантують прозорість та залученість громадськості до процесів прийняття рішень в державному управлінні, крім встановлених законом винятків. Суспільна важливість інформації є гарантією доступу. Діють інститути оскарження. Закладені норми, які шляхом застосування інформаційних технологій уможливлюють спрощення процедур доступу, а також оскарження. Застосування електронних каналів доступу та поширення інформації стає загальною практикою. Попри солідну законодавчу базу та визнані передові інформаційно-технологічні інструменти, є випадки необґрунтованого з боку держави неоприлюднення або обмеження доступу до інформації та процесів прийняття рішень, особливо на регіональному рівні, зокрема через відсутність розуміння та відданості духу закону. Попри успішні кейси викриття корупційних та інших правопорушень громадськістю та журналістами завдяки он-лайн ресурсам, практика їх використання поширюється лише зусиллями з боку громадськості.
Населення на місцевому рівні мало обізнане про існування таких інструментів або має перепони у доступі до них. Кількість інформації, оприлюдненої з боку держави у формі відкритих даних, є мізерною для масштабів публічного сектору України. Попри випадки нападів, погроз та чинення обмежень антикорупційним активістам, журналістам, а також неналежний їх захист з боку правоохоронних органів, громадська активність висока. Існує потреба посилити інституційну спроможність Уповноваженого. Просвітницькі та навчальні заходи на національному рівні не мають стратегічного підходу і в переважній більшості не є основаними на регулярно зібраних за уніфікованою методологією аналітичних даних.

Коротко про результати імплементації

Стан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Передові онлайн-інструменти для доступу до інформації про державне управління (онлайн-запити, онлайн-звернення, платформи відкритих даних, обміну досвідом).
Викриття корупційних та інших правопорушень завдяки онлайн-інструментам для доступу до інформації про державне управління.
Професійна антикорупційна освіта (Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні).
Необґрунтоване віднесення інформації до службової, таємної, конфіденційної.
Неналежна діяльність правоохоронних органів задля захисту прав громадських активістів та журналістів.

Брак з боку держави регулярного створення та зібрання за уніфікованою методологією аналітичних даних.
Брак національних комунікаційних та просвітницьких кампаній, що націлені на формування цінностей у суспільстві.

Результати державної оцінки імплементації буде оприлюднено згодом.

Коротко про результати імплементації

Cтан імплементації

Практика

позитивна

негативна

Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Позитивні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Негативні практики імплементації
Актуальні дослідження та матеріали
1. "Назва документу"
2. "Назва документу"
3. "Назва документу"
4. "Назва документу"
5. "Назва документу"
Позитивні
Негативні
Нейтральні
Ваші пропозиції
У разі наявності пропозицій та додаткової інформації, що допоможе зробити викладену інформацію краще, просимо звернутися за наступною формою
Підписатись на оновлення
Отримуйте сповіщення про оновлення платформи
Громадські звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
Державні звіти
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020
08.11.2020
Державний звіт про реалізацію імплементації конвенції ООН проти корупції в Україні
08.11.2020