Імплементація

Стан імплементації в законодавстві

1.1. Декларування.
Одним із основних механізмів запобігання корупції є подання державними службовцями декларацій про майно. 
В Україні існують чотири типи декларацій:
- кандидата на посаду – подається до обрання на посаду;
- щорічна – подається всіма декларантами щороку;
- перед звільненням – подається декларантом перед звільненням, охоплює період, за який не було подано декларацій;
- після звільнення – подається через рік після звільнення.
Закон про запобігання корупції передбачає детальний перелік осіб, які зобов’язані подавати декларації. Він є доволі об’ємним та охоплює практично всіх державних службовців з різних гілок влади. Декларуванню підлягає все, що є у власності декларанта, та те, чим він користується або фактично володіє. У декларації також зазначаються видатки декларанта, фінансові зобов’язання, надходження, його участь у об'єднаннях, організаціях тощо. До декларацій також вносяться відомості про членів сім’ї та їхні активи. Дані в деклараціях опубліковані так, що не розкривають особистих даних декларанта. Наприклад, система не відображає паспортні дані, номери банківських рахунків, місцезнаходження об’єктів, місця проживання осіб тощо.
Перевірку декларацій здійснює НАЗК. Для цього передбачено декілька механізмів: контроль за своєчасністю подання; контроль за правильністю та повнотою заповнення декларації; логічний та арифметичний контроль; повна перевірка декларацій; моніторинг способу життя декларанта. Зупинимось на останніх двох механізмах, оскільки саме вони регламентуються законом.
- Повна перевірка декларації – це детальний аналіз усіх відомостей, зазначених у декларації. НАЗК перевіряє точність оцінки активів, вивчає можливі ознаки незаконного збагачення тощо. Повна перевірка обов’язково проводиться щодо високопосадовців (осіб, які займають відповідальні посади або посади з високим рівнем корупційних ризиків).
- Моніторинг способу життя проводиться вибірково за рішенням НАЗК з метою встановлення відповідності  рівня життя декларанта наявному в нього майну і отриманим доходам.
Крім подання декларацій, в українському законодавстві закріплено й додаткові механізми фінансового контролю: повідомлення про відкриття валютного рахунка в іноземному банку та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (отримання доходів або здійснення видатків, що перевищують 3700 євро). Ці повідомлення декларанти мають оперативно надсилати до НАЗК.
За порушення правил декларування передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність:

Адміністративна відповідальність
- несвоєчасне подання декларації
- декларування недостовірних відомостей на суму більше ніж 7400 євро, але меншу ніж 37100 євро.
Санкції
- штраф
- конфіскація доходу/винагороди
- позбавлення права займатися певною діяльністю
Кримінальна відповідальність
Суть порушення
- умисне неподання декларації
- декларування недостовірних відомостей на суму більше ніж 37100 євро.
Санкції
- штраф
- позбавлення волі
1.2. Запобігання конфлікту інтересів.
Правила щодо усунення та запобігання конфлікту інтересів поширюються на всіх державних службовців, у тому числі на суддів, прокурорів, вищих посадових осіб держави. Хоча профільними законами можуть встановлюватися певні особливості щодо врегулювання конфлікту інтересів окремих категорій осіб.
Закон про запобігання корупції покладає на державних службовців певні обов’язки для врегулювання/запобігання конфлікту інтересів і регулює застосування заходів щодо його усунення. Заходи передбачають здійснення певних дій – від обмеження доступу до інформації до звільнення особи.
Крім цього, Законом передбачено й інші механізми для запобігання/врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців, зокрема:
- передача державним службовцем підприємств та корпоративних прав в управління;
- обмеження щодо одержання подарунків;
- заборона займатися іншими видами діяльності;
- заборона підпорядковуватися або мати в підпорядкуванні близьких осіб;
- обмеження після звільнення з державної служби (заборона вступати в трудові відносини з юридичними особами, які державний службовець контролював, а також заборона виступати у суді проти органу, в якому працював державний службовець).
НАЗК є основним органом, який на загальнодержавному рівні здійснює моніторинг та контроль за дотриманням правил щодо врегулювання/запобігання конфлікту інтересів. Проте в окремих випадках функції НАЗК виконують також інші органи, наприклад в судах та прокуратурі частково ці повноваження здійснюють органи суддівського/прокурорського самоврядування (детальніше у Розділі___).
За порушення вимог щодо конфлікту інтересів передбачено адміністративну та дисциплінарну відповідальність. Санкції за порушення є різними – від штрафів до конфіскації доходу/дарунка. Разом із основною санкцією може застосовуватися заборона займатися певним видом діяльності.


стаття 7.4, 8.1 та 8.5